Home ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

-Ví dụ cách tính diện tích nhà:1 trệt+2 lầu.(Thể hiện trên mặt cắt)

HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN MÓNG

PHƯƠNG ÁN MÓNG ĐÀI CỌC 30% DIỆN TÍCH(Chưa có cọc)
PHƯƠNG ÁN MÓNG BĂNG 50% DIỆN TÍCH
PHƯƠNG ÁN MÓNG ĐƠN 15% DIỆN TÍCH

 HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN CÁC TẦNG NHÀ

PHẦN CÓ MÁI CHE(Ví dụ:Tầng trệt,tầng 1,2,3…,phần chuồng cu) 100% DIỆN TÍCH
PHẦN KHÔNG CÓ MÁI CHE(Ví dụ:sân thượng) 50% DIỆN TÍCH
Ô TRỐNG TRONG NHÀ

<=5M2 TÍNH 100% DIỆN TÍCH

>5 M2 TÍNH 70% DIỆN TÍCH

>15 M2 TÍNH 50% DIỆN TÍCH

HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN MÁI

MÁI BÊ TÔNG CỐT THÉP(Không lát gạch) 50% DIỆN TÍCH
MÁI BÊ TÔNG CỐT THÉP(Có lát gạch) 60% DIỆN TÍCH
MÁI BÊ TÔNG CỐT THÉP DÁN NGÓI 85% DIỆN TÍCH(Diện tích nghiêng của mái)
MÁI TÔN 30% DIỆN TÍCH

HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN SÂN

<20 M2

(Có đổ cột, đổ đà kiềng, xây tường rào, lát gạch nền)

70%DIỆN TÍCH
>20 M2

(Có đổ cột, đổ đà kiềng, xây tường rào, lát gạch nền)

50%DIỆN TÍCH

HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH TẦNG HẦM

(NẾU NHÀ CÓ THÊM TẦNG HẦM)

Hầm có độ sâu < 1,5m(So với cao độ vỉa hè) 150% DIỆN TÍCH
Hầm có độ sâu < 1,7m(So với cao độ vỉa hè) 170% DIỆN TÍCH
Hầm có độ sâu < 2m(So với cao độ vỉa hè) 200% DIỆN TÍCH

-Ví dụ cách tính diện tích nhà:1hầm+1 trệt+2 lầu+tầng sân thượng.(Thể hiện trên mặt cắt)