Xây dựng phần thô huyện bình chánh-Nhà 5×18 Khu dân cư Gia Hòa,Bình Chánh

Xây dựng phần thô huyện Bình Chánh-Nhà 5×18 Khu dân cư Gia Hòa

Hợp đồng Xây dựng phần thô-Đơn giá: 3.200.000đ/m2

Tổng diện tích xây dựng:400m2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.