Home ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG SỬA CHỮA

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG SỬA CHỮA

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ  TP.HCM 2018

TT Hạng Mục Thi Công Đơn Giá Vật Tư/m2 Đơn Giá Nhân Công/m2 Tổng
         HẠNG MỤC THI CÔNG PHÁ DỠ
1 Đập phá bê tông 90.000 90.000
2 Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 50.000 50.000
3 Đục gạch nền cũ 35.000 35.000
4 Đục gạch ốp tường 45.000 45.000
5 Đào đất/m3 200.000 200.000
6 Tháo dỡ la phông, thạch cao 25.000 25.000
7 Tháo mái tôn 25.000 25.000
8 Nâng nền 90.000- 150.000 60.000 210.000
          HẠNG MỤC BÊ TÔNG
1 Bê tông lót móng đá  mác 250 4×6    /m3 1250.000 250.000 800.000
2 Bê tông cột, dầm, sàn đá 1×2 mac 300  /m3 1350.000 1400.000 2750.000
3 Ván khuôn/m2 90.000 100.000 190.000
4 Thép /kg 18.000 9000 27.000
          CÔNG TÁC XÂY TÔ
1 Xây tường 10 gạch ống 4x8x18 140.000 50.000 190.000
2 Xây tường 20 240.000 85.000 325.000
3 Tô tường 60.000 40.000 100.000
          HẠNG MỤC ỐP LÁT GẠCH
1 Cán vữa nền 40.000 55.000 95.000
2 Lát gạch (chưa bao gồm gạch) 25.000 75.000 100.000
3 Ốp gạch tường, nhà vệ sinh(chưa bao gồm gạch) 25.000 90.000 115.000
4 Dán len chân tường (md) 5.000 15.000 20.000
           HẠNG MỤC SƠN NƯỚC, SƠN DẦU
1 Sủi tường 10.000 10.000
2 Trét bột trong nhà ( Bột trét Việt Mỹ nội thất) 15.000 20.000 35.000
3 Trét bột ngoài trời (Bột trét Việt Mỹ ngoại thất ) 15.000 25.000 40.000
4 Lăn sơn trong nhà ( sơn lót chống kiềm) 10.000 10.000 20.000
5 Lăn sơn trong nhà( sơn Maxilite 2 nước) 20.000 15.000 35.000
6 Lăn sơn ngoài trời( sơn Maxilite 2 nước) 25.000 20.000 45.000
7 Sơn dầu bạch tuyết , expo 50.000 40.000 90.000
              HẠNG MỤC THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO, VÁCH  THẠCH CAO 
1 Trần thạch cao phẳng, trần chìm 85.000 60.000 145.000
2 Trần thạch cao giật cấp , trần chìm 90.000 70.000 160.000
3 Trần thạch cao phẳng, trần nổi 75.000 70.000 145.000
4 Vách thạch cao 1 mặt 85.000 60.000 145.000
5 Vách thạch cao 2 mặt 130.000 80.000 210.000
6 Đơn giá tấm thạch cao chịu nước cộng thêm 30.000/m2
           HẠNG MỤC THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC
1 Thi công mới hệ thống điện . Dây cadivi, đế âm 80-110000 70000
2 Thi công mới hệ thống cấp thoát nước 45.000 40.000 95.000


Ghi chú:
 Đơn giá áp dụng cho khối lượng > 30m2 . Nhỏ hơn 30m2 thỏa thuận theo điều kiện thực tế , đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]