Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 669 Hà Huy Giáp,P.Thạnh Xuân,Quận 12,TP.HCM Điện thoại: 091989.0550 Email: [email protected] [email protected] Website: nhavietmoi.vn xaydungphantho.com