ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG SỬA CHỮA

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ  TP.HCM 2018 TT Hạng Mục Thi Công Đơn Giá Vật Tư/m2 Đơn Giá Nhân Công/m2 Tổng          HẠNG MỤC THI CÔNG PHÁ DỠ 1 Đập phá bê tông 90.000 90.000 2 Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 50.000 50.000 3 Đục …

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG SỬA CHỮA Read More »