Tháng: Tháng Sáu 2021

Ứng dụng giúp tính nhanh mật độ xây dựng -đơn giản,chính xác

Cách tính mật độ xây dựng như thế nào để chính xác,đơn giản!Nhằm giúp người dân khi bắt đầu tìm hiểu về việc xây dựng ngôi nhà của mình,không biết diện tích được cấp phép xây dựng trên khu đất của mình là bao nhiêu.Mỗi khu vực hành chánh khác nhau,có mật độ xây dựng …

Ứng dụng giúp tính nhanh mật độ xây dựng -đơn giản,chính xác Read More »